Utbildning/fortbildning

Välkommen till en processorienterad fortbildning

Frågan under kursens gång kommer att vara:
Vad är det som gör att vi inte lever som vi lär?

eller

Vilka verktyg behöver vi för att möta en värld
där förändringstakten ökar?
Du har gått i terapi. Du har gått en utbildning
och fått kunskap om hur du själv
och andra människor fungerar.

Ändå märker du hur du sitter fast i gamla mönster.

Du är ambitiös och tar dig an
din egen förändringsprocess.
Då och då kommer du att tänka på förändringsparadoxen
och du anar
att just din ambition att förändras
kanske är källan till problemet,
men du vet inte hur du ska komma vidare.

Känner du igen dig?

Under sex månader träffas en grupp
om 8 – 12 personer
för att tillsammans undersöka
vilka mekanismer som håller
var och en av oss kvar där vi är,
även när vi försöker förändras.

Vi ger plats för individen,
men vi tittar också på gruppen
och på hur motsvarande mekanismer ser ut
i större system.
Är det samma mekanismer
som har de politiska
och ekonomiska systemen i sitt grepp?

Hur påverkar de olika systemnivåerna varandra?

Att tänka på detta sätt,
att se hur olika system griper in i varandra,
är att vara komplexist*.


Vi kallar det vi gör för Holonterapi.

*Ett begrepp som Troed Troedson har hittat på.