Om hjärnan

Hjärnan är kanske den mest intressanta holonen för oss människor. Det är hjärnan som är sätet för vårt individuella medvetande och den fungerar som medvetandegörande länk mellan individ och omvärld. Hjärnan är i sin tur uppbyggd av delsystem: reptilhjärnan, limbiska systemet och neocortex. Dessa tre system har var och en sitt sätt att möta omvärlden samtidigt som de tre också påverkar och har utbyte med varandra. Genom att förstå hur denna samverkan fungerar kan vi fördjupa vår förståelse för vad det innebär att vara människa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.