Om Holonterapi

Holonterapi erbjuder perspektiv på livet. Holonterapin kan vara en hjälp när vi vill förstå och förklara hur mänsklig samvaro har uppstått, hur den hålls vid liv och hur natur, kultur, humaniora och naturvetenskap hänger ihop. Holonterapi är alltså inte en terapeutisk metod utan ett sätt att förstå hur (vetenskapliga) discipliner förhåller sig till varandra.

Begreppet ”holon” myntades av Arthur Kostler för snart 50 år sedan och är bildat av grekiskans ‘hol’ (helhet) och ‘on’ (del). Kärnan i holonterapi är insikten om att varje system, varje fenomen eller objekt, är uppbyggt av mindre delar, vars inbördes relation i någon mån begränsas av den övergripande helhetens ‘villkor’. Samtidigt är denna ‘helhet’ – eller sub-helhet – i sin tur en del av ett större system, en större helhet. Varje observerbart fenomen i vår omvärld är således en holon, vars betydelse inte fullt ut kan värderas, varken som ett enskilt objekt, eller som en av omvärlden beroende del. Det är först i det dialektiska spel genom vilket fenomenet erhåller sin existens som en djupare förståelse kan uppnås.

Holonterapin är utvecklad av Bo Norvell, gestaltterapeut, f.d. lektor i pedagogik och chef för Utvecklingsenheten för högre utbildning vid universitetet i Karlstad i samarbete med Amit Sen, gestaltterapeut, musiker och konstnär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.