Amit Sen

Jag driver den här sidan och har arbetat som gestaltterapeut de senaste 20 åren. Under den tiden – ja faktist sedan slutet av 80-talet – har jag tillsammans med Bo Norvell utvecklat något som vi kallar för holonterapi. Det är i korthet en modell för att förstå och beskriva hur olika system hänger samman med varandra; hur du och jag hänger ihop med Sverige eller hur min inre kemiska balans hänger samman med kursutvecklingen på NASDAQ.

Under 00-talet startade jag en ideell förening, Ars & Modus, i syfte att presentera och problematisera samtida konst och filosofi. Genom projektet För Konsten – i tiden, ville vi ta reda på om de frågor samtidskonsten ägnar sig åt är intressanta för andra än den lilla gruppen invigda. Det arbetet pågick i sex år. Vi gjorde bland annat hembesök, knackade dörr och erbjöd Butohdans och celloimprovisationer. Efter otaliga middagar med inbjudna konstnärer och så småningom egna framträdanden – tillsammans med grannarna här i Hammenhög – kan man säga att svaret på frågan om ”vanligt folks” intresse är – ”ja”, med viss tvekan.

Till vardags tar jag emot klienter och handleder chefer, men är också lärare vid Gestaltakademin. Där har jag i huvudsak haft interkulturell kommunikation och skam som teman för mitt arbete. Verktyget, om man kan prata om ett sådant, är att följa processen och erbjuda en plats att utforska sådant som är svårt och/eller okänt i ett icke-dömande klimat.

– ”Jag är beredd att följa dig, dit du vill eller behöver gå, när du är redo för det”, är mitt credo.

Det har blivit tydligare genom åren, att det som avgör hur ansvarsfull utvecklingen blir, både på samhälls- och individnivå, är vår empatiska förmåga. Ju längre den sträcker sig, desto mer är jag beredd att ta ansvar för. Den empatiska förmågan är i sin tur intimt knuten till förmågan att känna tillit till sig själv och andra. Mitt yrkesval är direkt förbunden med denna insikt. Jag behöver erbjuda en plats där tillit kan finnas, så att var och en kan få chans att möta det hen har att möta för att kunna utvidga sin sfär av tillit.

Detta är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att ansvarsfullt kunna kliva in i det komplexa liv vi lever i idag. Förutom denna tillit och känsla av ansvar, krävs också insikt i hur de system vi alla är delar i fungerar. Det är här holonbegreppet kommer in, som en länk mellan individen och den större helheten. Holon betyder bokstavligen ’hel—del’, och indikerar just att vi både är självständiga enheter och beroende delar, samtidigt.

Eftersom “terapi” betyder ‘att bota’ skulle man lite fyndig kunna säga att:

Holonterapi kan bota en hel del.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.