Bo Norvell

Bo har arbetat som universitetslektor i pedagogik i 30 år. Hans främsta intresseområden har varit gruppdynamisk problemlösning, hinder för inlärning, människors tänkande, systemanalys, utbildningsplanering och utvärdering, typologiska inlärningsstrategier och hjärnans funktionssätt.

Bo var tidigt drivande inom den datapedagogiska sfären med projekt kring datapedagogiska mål och metoder, där ett projekt drevs vid medicinska fakulteten i Göteborg angående autistiska barns kommunikation med omvärlden med hjälp av datorer.

Han har genomfört en mängd uppdragsutbildningar och hållit många enskilda föreläsningar i skolor och organisationer. Han har också verkat som personalgruppshandledare vid Landstinget i Värmland, där han även konsulterats i team-building och olika fortbildningar. Bo har också fungerat som mentor och fortbildningskonsult åt Räddningsverket i Karlstad, samt som forskningsledare och fortbildningskonsult vid Ingesunds musikhögskola under några år.

Han avslutade sin universitetskarriär 2002, som chef för Utvecklingsenheten för högre utbildning vid Karlstads universitet. Tyngdpunkten där låg på utveckling av akademiska kurser för universitetslärare och pedagogisk konsultation på olika institutioner.

Bo är diplomerad Gestaltterapeut och har arbetat med individer och grupper sedan 1990. Han har utvecklat en terapiform, holonterapi, som bygger på A. Koestlers holonbegrepp, som är ett systembegrepp, som betonar att varje helhet samtidigt är en del i en större helhet.

Det allt överskuggande intresset ligger numera på det faktum att människans hjärna består av tre skilda hjärnsystem i samverkan och vad detta innebär vad gäller tolkning av mänskligt beteende och praktiska tillämpningar i olika holoner. Det är detta intresse som lett till att han lämnat universitetsvärlden, för att, som självständig konsult, kunna förmedla denna kunskap till omvärlden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.